Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ЦЕНОВ"

Начало Книги Социална статистика

Социална статистика

Автори: Поля Ангелова , Маргарита Шопова , Тихомир Върбанов

Издател: Академично издателство "Ценов"

Тип: pdf

ДРМ защита: Да

Демо: преглед

Портфолио: преглед

 

Купи

14.99 лв.

  • Информация
  • Съдържание
  • Автори

Въведение Социалната сфера е областта, в която рефлектират всички икономически и политически промени в общественото развитие. Потребността от информация и анализи на явленията и процесите в социалната сфера обуславя значението на сложната и многообразна проблематика на социалната статистика. Конкретният обхват на статистическите изследвания се определя от тяхната необходимост и полезност за обществото. Тъй като информационните потребности се променят непрекъснато, статистическата наука постоянно развива методологията на статистическите изследвания в социалната сфера. Социалната статистика е едно от най-важните приложения на статистическия метод. Тя дава количествена характеристика на явленията и процесите, протичащи в социалната сфера, на взаимоотношенията между държавата, обществото и отделната личност. 

Учебникът „Социална статистика” е предназначен за студентите от специалност „Бизнес статистика и анализи“ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, които изучават едноименната дисциплина, и е написан в съответствие с утвърдената учебна програма. Целта на обучението по социална статистика е студентите да получат знания за организацията, обхвата и съдържанието на социалната статистическа информация, за системата от показатели за характеризиране на социалните явления, както и за възможностите на статистическите методи при установяването и измерването на основните закономерности в социалната сфера. Учебникът може да се ползва от студенти от други икономически специалности, докторанти, както и от всички, интересуващи се от организацията на статистическите наблюдения и приложението на статистическите методи в сферата на образованието, здравеопазването, социалното осигуряване и т.н.


Въведение 

ТЕМА I. ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА

1. Обект, предмет и метод на социалната статистика 2. Източници на информация за социалната статистика 3. Задачи на социалната статистика 4. Социалната статистика като теория и практическа дейност – исторически преглед

ТЕМА II. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 1. Същност на жизнения стандарт и основни направления на статистическото изучаване 2. Основни компоненти на жизнения стандарт 3. Система от статистически показатели за комплексна оценка на жизнения стандарт 4. Индексът на човешко развитие като интегрален показател за оценка на човешкия потенциал

ТЕМА III. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО 1. Социално значение и задачи на статистическото изучаване 2. Информационно осигуряване на статистическото изучаване 3. Статистическо изучаване на доходите на домакинствата  4. Статистическо изучаване на диференциацията на населението по доходи  5. Статистическо изучаване на разходите и потреблението на населението 4 Социална статистика 

ТЕМА IV. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА БЕДНОСТТА 1. Социално значение и задачи на статистическото изучаване на бедността 2. Бедността като обект на статистическо изучаване 3. Информационно осигуряване на статистическото изучаване на бедността 4. Линия на бедност – същност и видове 5. Статистически анализ на бедността

ТЕМА V. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА 1. Социално значение и методологическа рамка на европейската система за статистика на социалната защита 2. Основни дефиниции в статистическата система ESSPROS 3. Обхват и структура на системата ESSPROS 4. Функции на социалната защита 5. Статистическо изучаване на пенсионната дейност – обект, обхват, основни показатели

ТЕМА VI. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 1. Социално значение на образованието и задачи на статистическото изучаване 2. Информационно осигуряване на статистическото изучаване на образованието 3. Обект, обхват и единици на наблюденията 4. Система от статистически показатели за характеризиране на образованието 5. Статистическо изследване на продължаващото професионално обучение

ТЕМА VII. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 1. Необходимост, социално значение и задачи на статистическото изучаване 2. Статистическо изучаване на здравното състояние и заболеваемостта на населението 3. Статистическо изучаване на дейността на здравните заведения 4. Статистически показатели за медицинския персонал

ТЕМА VIII. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ТРУДОВИЯ ТРАВМАТИЗЪМ 1. Социално значение и същност на условията на труд и трудовия травматизъм 2. Информационно осигуряване на статистическото изучаване на условията на труд и трудовия травматизъм 3. Статистически показатели за характеризиране условията на труд и трудовия травматизъм

ТЕМА IX. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА 1. Необходимост, значение и задачи на статистическото изучаване на престъпността 2. Същност на престъпността като обект на статистическо изучаване 3. Информационно осигуряване на статистическото изучаване на престъпността 4. Статистически анализ на престъпността

ТЕМА X. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА КРИЗИСНИТЕ СЪБИТИЯ 1. Социално значение и задачи на статистическото изучаване 2. Обхват, единици и признаци на статистическото изучаване на кризисните събития. 3. Статистически показатели за характеризиране на кризисните събития

Литература

 

Поля Ангелова

Маргарита Шопова

Тихомир Върбанов

 

Необходимо е да имате потребителски акаунт за да влезете в системата


Вход

Регистрация

Успешно добавихте продукт в кошницата


Продължи с пазаруването
Виж продукти в кошницата