Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ЦЕНОВ"

Начало Общи условия за ползване

Общи условия за ползване


1. Въведение

Настоящите общи условия се отнасят за eAcademy.bg. eAcademy.bg представлява онлайн магазин за продажба на електронни учебни материали, електронни публикации и електронни курсове на Стопанска академия "Д.А.Ценов". По-нататък eAcademy.bg ще бъде наричана за краткост ПЛАТФОРМАТА. Регистрирайки се в платформата, Вие декларирате, че сте съгласни с условията, изложени в настоящия документ. 

2. Обработвани данни

Всяка лична информация, предоставена от Вас във връзка с използването на продуктите и услугите, предоставяни от платформата, попада под защитата на ЗЗЛД. С регистрацията си в платформата, Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от Стопанска академия с цел подобряването на услугите и продуктите, предлагани на този сайт. Стопанска академия поема ангажимента добросъвестно да опазва личните Ви данни и да не ги предоставя на трети лица.

3. Гаранции и обезщетения

Освен както е изрично посочено в настоящите или допълнителни условия, Стопанска академия не поема никакви ангажименти относно съдържанието на услугите, конкретната им функционалност, надеждност или достъпност. Стопаска академия предоставя услугите във вида, в който са. Когато това е разрешено от закона, Стопанска академия не носи отговорност за пропуснати ползи, попуснати приходи, загубени данни, финансови загуби, както и косвени, специални, произтичащи, примерни или наказателни щети. Когато изплащането на щети има задължителен характер по смисъла на закон, Стопанска академия е отговорна до размерите на сумата, заплатена от Вас за даден продукт или услуга. Стопанска академия не носи отговорност за никакви загуби или щети, които не са разумно предвидими. 

4. Права и задължения на потребителите

Използвайки тази платформа, Вие се задължавате да не публикувате неподходящо съдържание, което може да бъде например расистко, обидно, клеветническо или престъпно по своя характер. Стопанска академия си запазва правото да премахва потребителски регистрации по технически или други причини без предварително предупреждение или обяснение. 

5. Промяна на общите условия

Настоящите общи условия могат едностранно да бъдат променяни от Стопанска академия във всеки един момент от време. Промяната не е със задна дата и новите условия влизат в сила 15 дни след публикуването им.